Piknik s porodní asistentkou, Most - Hipodrom 2016

Milé posezení s porodními asistentkami z Porodního centra Tara.