16. Podnikání

V délce 375 vyučovacích hodin jsem měla možnost seznámit se se základy podnikání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání s výsledkem mé závěrečné práce s názvem

“Podnikatelský záměr.”

Můj podnikatelský záměr byl zaměřen na zřízení Agentury společenských akcí a svateb na klíč.

“....prohlubujte si neustále své vědomosti, pamatujte, že každá krize nemusí znamenat konec podnikání, krize se naopak musíme učit překonat a mnohdy s sebou přináší pozitivní změnu....”

Toť slova úžasné ženy, paní ředitelky zmíněné školy. Paní ředitelky Vlaďky, se kterou jsme se spřátelily a byly spojeny další významnou událostí.

Často si vzpomenu na jednu odpověď k otázce, jež jsme odpovídali ke zjištění, zdali máme předpoklady stát se podnikatelem:

“Umíte se soustředit i ve stresových situacích a nacházet vhodná řešení?”

Má odpověď: “Ano, dovedu si zachovat chladnou hlavu i v okamžicích, které představují zvýšenou zátěž a vyžadují tedy trpělivost a značnou dávku flexibility.”

Jaj. Tak to mám dodnes.

Výuka v této oblasti mě naučila orientovat se v podnikatelské činnosti, seznámit se s legislativou, marketingovým a ekonomickým modulem, s daňovou problematikou, komunikačním procesem a v neposlední řadě obhájením podnikatelského záměru.

A hurá do práce. Do svého týmu jsem přibrala mou úžasnou dceru Verunku, která zpočátku působila na poli školství a žurnalistiky, řadu let se zabývala jazykovými korekturami. Druhá úžasná dcerka Lucinka se věnovala studiu cizích jazyků na vysoké škole, kde se krom jiných jazyků učila i japonštinu. Třetí úžasná z mých dcer Kačenka studovala na střední škole a i ona byla v naší agentuře nápomocna.

Naše činnost byla zaměřena na plnění požadavků zákazníka, takže jsme pomáhali při realizaci narozeninových oslav, různých párty, seminářů, podnikových akcí, plesů a svateb. Nejednou jsme sháněli kouzelníka, tanečníky, hostesky, studentky na péči o děti apod.. A jindy jsme na přání zákazníka předvedli v rámci oslavy partu lidožroutů - viz foto. Já jsem ta třetí zleva (vedle dcery Kačenky).

V té době měla jedna z mých dcer velké zdravotní problémy a čím víc jsme sháněli informace k jejímu uzdravení, tím víc jsme věděli, jak je důležité změnit životosprávu, naučené vzorce a uvědomit si přirozenost a jednoduchost bytí. A taky to, že jsme sami zodpovědní za to, jak žijeme a jak s čím nakládáme. Tato cesta byla celkem náročná, ale Institut celostní medicíny v Praze nám otevřel oči, uši, hlavu, tělo. 

Články nejúžasnější MuDr. Heleny Máslové nám dávaly smysl a my si začali spojovat souvislosti. Knihy Zdeňky Jordánové se staly vyhledávanou četbou a vhodným dárkem pro mé přátele.

No a v mém životě se objevil muž jménem Zdeněk. Spolužák ze základky, který mi asi v šesté třídě dal první pusu a já si krátce na to přála u kouzelné studánky v městečku Klášter u Nové Bystřice, aby si mě jednou vzal.